Ve čtvrtek 28. ledna obdrží žáci 1. až 3. ročníku o poslední vyučovací hodině tradiční výpis z vysvědčení. Žáci ostatních ročníků najdou souhrnné hodnocení za 1. pololetí ve stejný den na svých účtech v aplikaci Škola online. Výpis z vysvědčení dostanou, až jim bude umožněna osobní přítomnost ve škole.

Při hodnocení žáků v 1. pololetí budeme postupovat dle běžných pravidel v souladu se školním řádem. Na vysvědčení tedy děti najdou tradiční známky. Obšírnějšímu slovnímu hodnocení jak prezenční, tak především distanční výuky se věnujeme na právě probíhajících individuálních informačních online schůzkách.

V pátek 29. ledna jsou celostátní pololetní prázdniny. A hned další týden od 1. do 7. února navazují v našem okrese jarní prázdniny.

O následném provozu školy vás budeme informovat, až vláda ČR vydá příslušné rozhodnutí.