Při současné rotační výuce na 2. stupni přecházíme v organizaci distanční výuky do prostřední Google G Suite pro vzdělávání. Dětem byly ve škole rozdány přihlašovací údaje do nových školních účtů (s doménou zsponikla.cz), jejichž prostřednictvím se budou pomocí služby Meet přihlašovat k online hodinám a pomocí platformy Classroom – Učebna organizovat domácí přípravu, vypracovávat a odesílat zadané úkoly. Prostředí Učebny je velice přehledné a práce v ní je velmi intuitivní. Základní kroky, které budou děti potřebovat k ovládání této platformy, jsme si ukázali ve škole.

Informace, jak postupovat a pohybovat se v tomto prostředí najdete ještě v těchto videích:

Google Classroom – pohled žáka

Ovládání google classroom z pohledu žáka