Žáci 6. a 7. třídy, rozděleni na chlapce a dívky, se zúčastnili odborné přednášky týkající se dospívání a zdravého a zodpovědného přístupu k sexualitě. Lektoři jim vhodnou formou přiblížili souhrnné informace o intimitě, vztazích, partnerství, antikoncepci, těhotenství atd. Názorné pomůcky přispěly k pochopení souvislostí. I přes počáteční ostych se žáci zapojili do diskuze.