Dne 29. května navštívili žáci 6. a 7. ročníku interaktivní výstavu  ve Vrchlabí. Správa KRNAP v interiéru bývalého kláštera vytvořila expozici dokumentující příběh Krkonoš, a to jak s ohledem na jedinečnou přírodu, tak ve vztahu k soužití přírody a člověka. Záměr nového návštěvnického centra KRNAP si vyžádal vznik nového vstupu do objektu, který je v podobě skály kombinované s proskleným kvádrem. Nový multifunkční vstup umožnil zachovat podstatu struktury klášterní budovy. Odkazuje na geologické zvláštnosti KRNAP a zároveň na zdejší sepětí přírody se stopami lidské práce.

Z konkrétních věcí žáci uviděli například akvária představující meandr řeky Labe nebo vodopád Úpy s některými živými živočišnými druhy. Součástí expozice jsou modely pralesa, krkonošské arkto-alpínské tundry či tradičních saní „rohaček“, historické mapy Krkonoš. Žáci si vyzkoušeli faktickou zátěž při vynášení jídla a dalších potřeb na krkonošské boudy, aktivně se zapojili do splavování dřeva, tak jak to zažili v pohádce Pyšná princezna. Součástí výstavy  je i návštěva  dolů a přiblížení těžké práce v těchto prostorách. Velké množství informací žáci využijí v různých předmětech, nestihli jsme projít všechny prostory, s tím počítá i vstupné, které má platnost dvou dnů.

Miluše Kučerová