Provoz školy bude v plném rozsahu, tj. řádná výuka podle rozvrhu bez omezení počtu žáků ve skupinách, řádný provoz školní družiny i školní jídelny. Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude postupně zahájena i činnost některých kroužků.

Žáci nemusí mít prohlášení o bezinfekčnosti a zatím ani roušky.

Před vstupem do školy si budou muset žáci a další osoby vydezinfikovat ruce, zvýšený důraz na hygienu bude po celou dobu vyučování. Ve škole bude také probíhat zvýšená frekvence úklidu a pravidelná dezinfekce povrchů a prostor. Ve školní jídelně nebude samoobslužný odběr.

Žádáme rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. až 9. ročníku, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy nebo z družiny čekali před školou. V případě rodičů prvňáčků počítáme s tím, že ze začátku budou své děti doprovázet ráno do šatny.

Žádáme také rodiče, aby školu neprodleně informovali o podezření nebo přímo o výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo v rodině. Pokud se u dítěte objeví respirační obtíže a zvýšená teplota, neposílejte jej prosím do školy. V případě důvodného podezření na onemocnění covid-19 u žáka během pobytu ve škole, bude žák umístěn do izolační místnosti a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.

S případnými změnami v provozu školy v souvislosti s epidemiologickým vývojem v našem regionu budete včas informováni.