Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí na začátku vyučování (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.

Žáci bez OTN, kteří testování odmítnout, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku.

Testování se vztahuje na všechny žáky – žák však MŮŽE doložit OTN, a v tom případě se testovat nemusí.

V případě pozitivního výsledku testu žák bude převeden do izolace a okamžitě budeme kontaktovat rodiče. Ti mají povinnost si neprodleně dítě vyzvednout. Od školy dostanou potvrzení o pozitivním antigenním testu a mají povinnost se prostřednictvím svého dětského lékaře objednat na potvrzující PCR test. V případě pozitivního výsledku PCR testu je řešení situace v kompetenci KHS, v případě negativního výsledku se mohou vrátit do vyučování.

Nařizování a ukončování karantény je v kompetenci KHS. Škola je povinna dodat KHS seznam posledních kontaktů s pozitivně testovaným žákem. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.

Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola. Ta při návratu děti nekontroluje.

Ošetřovné – v případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola.

Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. V případě vyhlášení karantény v dané třídě obdrží žáci a rodiče přesnější pokyny k organizaci výuky.

Protože se situace zhoršuje i v našem regionu, žádáme všechny rodiče, aby děti s příznaky jakéhokoliv virového onemocnění neposílali do školy a my mohli udržet klasický formát výuky co nejdéle.