Od středy 18. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku, v případě malotřídního způsobu výuky i přítomnost žáků z vyšších ročníků, kteří jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku.

V naší škole se tedy podle běžného rozvrhu začne normálně (prezenčně) vyučovat 1., 2. a 3. ročník.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.  Mohou jim být umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce. O organizaci těchto konzultací budete informováni v příštím týdnu.

Při pobytu ve škole je nutné se řídit platnými mimořádnými hygienickými pravidly – především pravidelná dezinfekce rukou a povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Taktéž je pro žáky 1. až 3. ročníku obnoven provoz školní družiny a školní jídelny.

Žáci na distanční výuce mají možnost si oběd vyzvedávat ve škole u výdejního okénka (za školou) v čase mezi 11:15 a 11:35. Zájemci o obědy ze 4. až 9. ročníku se nahlásí paní vedoucí ŠJ do pondělí 16. listopadu.