Na základě Mimořádného opatření MZd se od 12. dubna umožňuje osobní přítomnost některých žáků na základním vzdělávání. Protože nemáme stavebně oddělené budovy pro 1. a 2. stupeň (včetně školní jídelny), zavádíme pro žáky 1. stupně střídavou rotační výuky tímto způsobem:

  • týden (od 12. 4.) a další liché týdny prezenční výuka ve škole žáků 4. a 5. ročníku (III. třída), distanční výuka žáků 1. až 3. ročníku (I. a II. třída).
  • týden (od 19. 4.) a další sudé týdny prezenční výuka ve škole žáků 1. až 3. ročníku (I. a II. třída), distanční výuka žáků 4. a 5. ročníku (III. třída).

Podmínkou účasti dětí na prezenční výuce je pravidelné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, a že nemají příznaky onemocnění COVID-19 /viz. příloha/. Veškeré informace k testování najdete v přiloženém dokumentu.

Nadále je nutné mít ve škole nasazenou chirurgickou roušku a dodržovat základní hygienická pravidla.

S prezenční výukou je taktéž obnovena činnost školní družiny (pro přihlášené děti) a školní jídelny. U výdejového okénka si mohou obědy vyzvedávat i žáci na distanční výuce. V tomto případě je nutné, aby se zájemci přihlásili paní vedoucí ŠJ nejpozději den předem.

Informace testování Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._testovani diagram