Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR krizové opatření (dostupné zde), kterým se zakazuje do 21. března osobní přítomnost všech žáků v základních školách.

Na distanční výuku přechází tedy i 1. až 3. ročník naší školy.

Informace o ošetřovném najdete zde. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.