I toto září jsme se aktivně zapojili do oslavy Evropského dne jazyků. Eurocentrum Liberec vyhlásilo výtvarnou soutěž, ve které měli žáci 2. stupně ztvárnit evropskou zemi a za pomocí překladače napsat základní slovíčka a fráze v úředním jazyce dané země. Soutěže se zúčastnilo celkem 271 studentů z 29 škol v Libereckém kraji. Z vybraných odeslaných obrázků našich žáků se porotě nejvíce líbila Itálie od Hynka Hlaváče. Blahopřejeme! V hodinách angličtiny a němčiny jsme slavili zpěvem a tancem. Nechyběly oblíbené didaktické hry a konverzace pomocí jazykové laboratoře Robotel.