Nestihli jste navštívit Den otevřených dveří v naší škole? Nevadí. Přiblížíme vám atmosféru čtvrtečního odpoledne 31. března. Škola vítala návštěvníky bohatou výzdobou výrobků dětí všech věkových kategorií. Úplně v přízemí si všichni prohlédli útulnou jídelnu, občerstvili se sladkým zákuskem z kuchyně našich kuchařek, nabídli si čaj nebo šťávu. Poté prohlídka zavedla návštěvníky do školní družiny, moderní tělocvičny, projektového sálu, učebny výtvarné výchovy a přilehlých místností. Mít všechny tyto prostory pod jednou střechou je nesmírnou výhodou jak pro žáky, tak pro učitele. V 1. a 2. patře budovy byli návštěvníci překvapeni moderním vybavením odborně zaměřených učeben, ve kterých jednotliví vyučující prezentovali ukázky ze svých předmětů. Interaktivní tabule, audiotechnika, mikroskopy, počítačové vybavení, to vše si mohli zájemci vyzkoušet. Chlapci z Dolních Štěpanic se v jazykové učebně tak zabrali do anglických závodů, že se jim ani nechtělo jít domů. Možná v září obohatí naši 6. třídu.

Umělecký zážitek nabídli žáci 7. třídy dramatizací pohádky O koblížkovi. Za své herecké výkony byli odměněni potleskem.

Podle hojného počtu přítomných můžeme usuzovat, že veřejnost vnímá ponikelskou školu jako záruku kvalitního výchovně-vzdělávacího procesu.