Od 8. června se do lavic mohou vrátit i žáci II. stupně a to taktéž na základě dobrovolnosti. Školy jim mohou připravit vzdělávací aktivity na základě svých personálních a prostorových možností vycházejících ze současné situace. Po vyjádření zájmu absolutní většiny žáků a rodičů jsme se rozhodli připravit variantu dvoudenní docházky v týdnu. Každý ročník by měl výuku dva dny v týdnu v dopoledních hodinách a my bychom tak mohli z velké části přejít od distanční výuky k prezenční. Rozvrh a další organizační náležitosti se dozvíte v následujících dnech.