Vyzkoušet si, co obnáší práce dramaturga, režiséra, kulisáře, zvukaře a samozřejmě herců, se podařilo realizovat v 7. třídě, když se žáci v říjnu dohodli, že na poslední den před vánočními prázdninami připraví pro spolužáky krátké divadelní vystoupení. Samotnému nastudování scénky předcházela bohatá a bouřlivá diskuze, co vybrat, jak rozdělit role, kde sehnat rekvizity apod. Nakonec se žáci shodli na výběru epizody z kultovního animovaného seriálu Bob a Bobek. Role byly přiděleny podle zájmu a schopností a nastala nejobtížnější část projektu. Zkoušet a zkoušet, vypilovat chyby, zlepšovat mluvené slovo, každý pohyb, podmalovat text hudbou, nakreslit při výtvarné výchově a ve volném čase kulisy. Den D /22. prosinec/ nastal, herci nervózní, „rejža“ na omdlení. Ale premiéra před nejstaršími byla úspěšná, s dalšími reprízami se herecké výkony zlepšovaly.

Bohatý potlesk spolužáků a slova uznání od pedagogů byly tou největší odměnou pro celý kolektiv sedmáků, ve kterém dřímají talenty jak herecké, tak režisérské.                                     Miluše Kučerová