Ve středu 1. února přijeli do naší školy herci z Hradce Králové z komorního divadla, aby mladému divákovi představili kouzla dramatické tvorby.

Žáci 1. stupně zhlédli loutkoherecké představení Bajky pana Ezopa, aneb Dávná moudra věčně platná. Děti se seznámily s postavou antického mudrce Ezopa, který odlehčenou a humornou formou pomocí loutek vypráví jednotlivé příběhy.

Pro 2. stupeň byl připraven výchovný program Divadlo nekouše! Aneb Živelný průvodce divadelními žánry. Nejprve se žáci seznámili s obecnou charakteristikou, principy a představiteli divadelních žánrů. Pak následovaly úryvky z her Král Oidipus, Othello a Hadrián z Římsů. Melodram Polednice v semaforském pojetí zakončil přehlídku dramatických žánrů.

Během představení herci navázali kontakt s publikem, dokonce do některých rolí obsadili přítomné žáky. Značný úspěch sklidila věta: „Já chci mlíko, táto!“ v podání Kubíka Vaněčka.

Oba výchovně-vzdělávací pořady měly pro zábavnou formu velký ohlas.

Miluše Kučerová