Sběr starého papíru

Ve dnech 23. až 27. května můžete nosit starý papír do školy. Převezmou ho od vás žáci 9. třídy vždy ráno od 7:40 do 8:00 a odpoledne od 13:30 do 14:30. Je možná i domluva v jiný čas. Papír odevzdávejte svázaný a zvážený....
Atletické závody

Atletické závody

Po tříleté přestávce jsme se opět vydali na atletické školní závody do Turnova. Jednalo se o tradiční Pohár rozhlasu, ve kterém soutěží jednotlivá školní družstva. Individuální výkony závodníků se bodují a jejich celkový součet potom určí pořadí celého týmu. Naši...
Poslední závod

Poslední závod

V úterý 3. května jsme se vydali se 3. až 9. třídou vlakem do Jilemnice, abychom ve zdejším kině zhlédli nový český film Poslední závod režiséra Tomáše Hodana. Legendární tragický příběh lyžařů Hanče a Vrbaty v nás zanechal silný dojem. Žáci měli poté potřebu si o...
Radek Banga jako vzor pro ostatní

Radek Banga jako vzor pro ostatní

Dne 27. dubna proběhl na naší škole hudební program Radka „Gipsy“ Banga zaměřený na prevenci rizikového chování s názvem „Když chceš, tak to dokážeš.“ Ve dvouhodinovém programu zazněly autorské písně, které umocnily atmosféru při vyprávění autentického životního...
Pomáháme krkonošským loukám

Pomáháme krkonošským loukám

I my pomáháme krkonošským loukám, které potřebuji péči, aby se zde udržely chráněné druhy rostlin. Zaměstnanci Správy Krkonošského národního parku nás vzali do Albeřic na jednu významnou lokalitu. Žáci 7. a 9. ročníku se pustili s vervou do práce, ani mlhavé počasí je...
Informační schůzky

Informační schůzky

Ve středu 13. dubna se uskuteční informační schůzky o prospěchu a chování žáků ve 2. pololetí tohoto školního roku. Zahájeny budou třídními učiteli v 15:30 ve třídách, následně všem rodičům budou k dispozici i ostatní vyučující.