Příběhy z Krkonoš v komiksech aneb beseda s žijícím spisovatelem

Žáci se ve škole většinou seznamují s díly autorů, kteří žili v 19. a 20. století. Ale besedovat se spisovatelem současným má úplně jiný rozměr a představuje bezprostřední a autentický zážitek. My jsme měli tuto možnost ve čtvrtek 10. března, k besedě jsme využili nový kinosál. Protože nám obec zakoupila 40 výtisků nové knihy Příběhy z Krkonoš v komiksech, pozvali jsme na autorské čtení tvůrce textů této publikace. Tím je p. Mgr. Jiří Louda, historik Krkonošského muzea Správy Krkonošského národního parku a spisovatel v jedné osobě. Pan Louda nám poutavě vyprávěl celý proces vzniku knihy, od prvotního nápadu, přes náhodné setkání s předním českým ilustrátorem komiksů Tomášem Chludem a spolupráci s ním, po hledání nakladatelství. Zajímavé vyprávění dalo podnět k dotazům, jejichž odpovědi danou problematiku ještě více objasnily.

Kniha Příběhy z Krkonoš v komiksech zaujme nejen děti, ale i dospělé. Přináší 12 chronologicky řazených příběhů, zachycujících nejdůležitější okamžiky a nejvýznamnější osobnosti z historie Krkonoš. Dočteme se tak o osídlování kraje horního Labe Benediktiny, seznámíme se s válečným konfliktem zvaným Bramborová válka, připomene si tragický osud lyžaře Bohumila Hanče. Kniha nabízí čtenářům nejen zábavu, ale i poznání.