6. třída navštívila Muzeum krkonošských řemesel nedaleko naší školy. Paní Pičmanová je zasvěceně seznámila s životem našich předků v Podkrkonoší. Žáci tak poznávali jednotlivá řemesla a různé zajímavé pomůcky. Ty si nakonec zapůjčili pro vystoupení v živém betlému.